Catalan English French German Japanese Spanish
Menu

Associar-se

Ser amic de l'associació Teatreintim.com dóna dret a participar en els esdeveniments que l'associació organitzi i als que siguis convidat.

Ser membre de l'associacióTeatreintim.com no comporta el pagament de cap quota anual però sí aportacions puntuals als esdeveniments, espectacles i actes en els que participis i en els que l'associació consideri necessari demanar una aportació.


ASSOCIACIÓ CULTURAL TEATRE ÍNTIM
NIF: G57950800
Domicili social: C/ Om, 24, Inca, Mallorca 07300. Inscrita en el registre d'associacions de les Illes Balears

LES FINALITATS DE L'ASSOCIACIÓ SÓN:
Difondre la cultura, el teatre, el cinema, la música y la gastronomia.

Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents: Creació, producció i representació d'obres teatrals, improvitzacions, concerts, animacions infantils, espectacles i esdeveniments, actuacions musicals, creació, producció i filmació de curtmetratges i pel·lícules, impartició de cursos de formació, tallers, seminaris i conferències.
Alta associats
Nom

Complete este campo
Llinatges

Complete este campo
E-mail

Email no válido, inténtelo de nuevo
Telèfon

Complete este campo
DNI

Complete este campo
Comentaris

Complete este campo
Inserir codi
Inserir codi
  Canviar
Codi incorrecte, prova de nouLa solución perfecta de interactuar con expertos en su industria. Noticias relacionadas con su carrera resumen diario de su red de contactos y establecer rápidamente vivir en la comunicación - en un solo lugar Tracker APPS

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in